برگزاری مراسم گرامیداشت روز ملی خلیج فارس در دانشگاه خوارزمی کرج