عابدینی: می‌نویسم اگر هدایتی بیش از ۲۰۰ میلیارد بدهی داشته باشد، درِ استیل آذین را می‌بندیم