برخی حرف‌ها به هیچ دردی نمی‌خورد/ هاشمی باید مطیع رهبر معظم انقلاب باشد ولاغیر