۲ ویژگی مهم طرح مسکن اجتماعی/ اشتباهات مسکن مهر تکرار نمی‌شود