بلوار سرباز گمنام در کرج با حضور وزیر اطلاعات به بهره برداری می رسد