یک بمب در مقر امنیتی جنبش فلسطینی حماس در غزه منفجر شد