نجات معجزه‌آسای کودک چهارساله پادلدلی از زیر آوار + تصاویر