رد صلاحیت بی‌مورد هدایتی، نهایت بی‌احترامی به هواداران بود