اچ‌تی‌سی اندروید آبنبات چوبی را برای وان مینی 2 عرضه نخواهد کرد