پشت پرده رد صلاحیت هدایتی برای خرید پرسپولیس؛ پای پسر و دختر ۲۱ و ۲۳ ساله وسط است