نامه‌نگاری بوکس ایران به فدراسیون جهانی بی‌پاسخ ماند