لبنیات 6 درصد گران می‌شود/ سازمان تعزیرات بازار را رصد می‌کند