ائتلاف آمریکایی طی 24 ساعت گذشته بیش از 22 حمله هوایی ...