ساختمان جدید دانشگاه آزاد بانه با پیشرفت 30 درصد در دست ساخت است