به نقل‌های منتسب به امام توجه نکنید/ هدف عده‌ای از طرح داستان فاو