دفاع روحانی از اظهارات خبرسازش/با کلت نمی‌شود اجتهاد کرد!