مدیرکل ورزش و جوانان قزوین با استعفای رییس هیات کشتی مخالفت کرد