تلفن‌های هوشمند، کیفیت و کمیت خواب کودکان را به‌شدت کاهش می‌دهد