مدیرعامل بعثت کرمانشاه:همه شرایط برای پیروزی مقابل خیبر خرم آباد فراهم است