زمان برگزاری امتحانات دانشگاه آزاد تغییری نمی‌کند/ با واحدهای متخلف برخورد می‌شود