آیا به طلای زینتی زکات تعلق می‌گیرد؟/پرداخت زکات انسان را از دنیا دور می‌کند