اسکیت سواران مازندرانی با کسب شش مدال کشوری به اردوی تیم ملی دعوت شدند