60 درصد گلزارهای ساماندهی شده کهگیلویه و بویراحمد به شهرداران و دهیاران واگذار شد