سرو شامپاین در رستوران‌های شبانه/ حکایت دستگاه‌های ناظری که نظارت نمی‌کنند