حسرت یک آخ را بر دل دشمن گذاشتم/ خدایا تو را به یگانگیت قسم شهادت در راه اسلام را نصیبم کن