گلایه بیماران دیابتی استان مرکزی از نبود مرکز تخصصی هدایت درمانی