دستور وزیر ورزش برای فعالیت یک تیم دسته دومی فوتبال از کهگیلویه و بویراحمد در کشور