قیمت خودروهای وارداتی/کاهش یک میلیونی النترا نسبت به هفته گذشته!