اعلام نگرانی شدید صلیب سرخ از تخریب فرودگاه بین ...