رد صلاحیت بی‌مورد هدایتی، نهایت بی‌احترامی به هواداران بود/ حاج حسین مالک قانونی پرسپولیس خواهد بو