فرهنگ‌سازی ضعیف و اطلاع‌رسانی ناکافی؛ مشکلات صنعت بیمه