مشکل قطعی برق بر اثر تندباد در خوی کاملا برطرف شده است