رئیس سابق اچ پی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا