3 کشته و ده ها زخمی در آخرین درگیری های شرق اوکراین