تصمیمات شوراها در چارچوب قانون برای مدیران اجرایی لازم‌الاجراست