کارلی فیورینا؛ از نامزدی ریاست بانک جهانی تا کاندیداتوری ریاست‌جمهوری آمریکا