تولید بازی‌های رایانه‌ای ارزشی، یکی از مصداق‌های اصلی تبلیغ حوزوی