خلاصه‌ای از آنچه که در برنامه نود دیشب گذشت | فریادهای شوکه‌کننده جلالی و انتقاد فردوسی پور از نماین