سطح سواد با خطر ابتلا به آلزایمر ارتباط مستقیم دارد