پشت‌پرده رد صلاحیت استیل‌آذین | نقش پدر بدهکار و دو فرزند سهامدار