رئیس کمیسیون اروپا: انگلیس نمی‌تواند برنامه‌های خود را به اتحادیه اروپا تحمیل کند