ویدئو: گفتگو با پوری حسینی و نماینده های خریداران پرسپولیس