در شب ضایع شدن حق فولادنوین، تراکتورسازی شانس اول قهرمانی شد+ عکس