روز تلخ روزنامه نگاران عراقی/ نگرانی از بازگشت ناامنی ها به بغداد