عابدینی: می‌نویسم اگر هدایتی بیش از ۲۰۰ میلیارد بدهی داشته باشد، درب استیل آذین را می‌بندیم/ پوری‌ح