پشت‌پرده رد صلاحیت استیل‌آذین/ نقش پدر بدهکار و دو فرزند سهامدار