تصمیم مورینیو برای دفاع از قهرمانی در لیگ‌برتر/ ستارگانی که آقای خاص به دنبال آن‌ها است