تایید شرکت بان کی مون در مراسم 70مین سالگرد پایان جنگ ...