کروس: آنچلوتی یوونتوس را به خوبی می‌شناسد/هدف ما حفظ عنوان قهرمانی است