بارسلونا به دنبال انتقام از بایرن در شب بازگشت گواردیولا به نیوکمپ